4.7.11.3

Automatik enfamiliehuse

For enfamiliehuse skal der laves en korrektion af rumtemperaturen, såfremt der for opvarmningskilderne til mindst en ¼ af det samlede opvarmede etageareal er ventiler, der ikke har termostatventiler jf. tabel 4.7.11.3. I disse tilfælde foretages en arealvægtet korrektion af rumtemperaturen.

 

Korrektion af rumtemperatur (20 °C)

Termostatisk rumtemperaturstyring (radiatorer1 eller rumføler2) 0 °C
Ingen termostatisk rumtemperaturstyring (radiatorer3 eller rumføler) + 1 °C
Rum der reguleres ved returventiler (f.eks. gulvvarme)4 + 1 °C
Luftvarmeanlæg med én rumføler5 + 1 °C
Luftvarmeanlæg, manuelt styret

+ 2 °C

Note:

1) Radiatorer med termostatventiler.

2) F.eks. et typisk gulvvarmesystem med individuelle rumfølere.

3) Der skal laves en korrektion af rumtemperaturen, såfremt flere end ¼ af ventilerne ikke er termostatisken. I disse tilfælde foretages en arealvægtet korrektion af rumtemperaturen.

4) Der skal for opvarmningskilderne til mindst ¼ eller mere af det samlede opvarmede etageareal være ventiler, der ikke har termostatventiler, før der laves en korrektion af rumtemperaturen. I disse tilfælde foretages en arealvægtet korrektion af rumtemperaturen.

5) Luftvarmeanlæg med fælles indblæsningstemperatur styret af én fælles rumføler. Korrektionen foretages for hele huset.