4.7.11.1

Anlægstyper

196

Opmåling af rørlængder

Tilgængelige varmerør opmåles altid.

Med hensyn til opmåling af utilgængelige rørlængder kan den forenklede beregningsudtryk for rørlængder anvendes:

 

Varmefordelingsrør i enfamiliehuse – ført utilgængeligt1

Rør ført i terrændæk under isoleringslaget
1-streng 2 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde2
2-streng 4 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde2
Rør ført i krybekælder/loft
1-streng 2 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde2
2-streng 2 x Bygningslængde + 4 x Bygningsbredde2
Rør ført i fordelingsgrav (rørgrav)
2 x Længde af rørgrav
Rør i skunkrum
2 x Længde af skunkrum

125

1) Varmerør ført utilgængeligt, er rør, der ikke uden destruktiv indgriben i en konstruktion, kan opmåles præcist, eller rør der er ført i rum med begrænset adgangsmulighed.

2) Bygningslængde og bygningsbredde opmåles ved udvendige mål.

 

Varmefordelingsrør i etageejendomme – ført utilgængeligt*

Rør ført i terrændæk under isoleringslaget

1-streng 2 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde2
2-streng 4 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde2
Rør ført i krybekælder/loft
1-streng 2 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde2
2-streng 2 x Bygningslængde + 4 x Bygningsbredde2
Rør ført i kælder (2-streng)
Uopvarmet kælder

2 x Bygningslængde +

Bygningsbredde2 x Antal stigestrengesæt3

Rør ført i fordelingsgrav (rørgrav)
2 x Længde af rørgrav  
Rør i skunkrum
2 x Længde af skunkrum  

126

1) Varmerør ført utilgængeligt, er rør, der ikke uden destruktiv indgriben i en konstruktion, kan opmåles præcist, eller rør der er ført i rum med begrænset adgangsmulighed.

2) Bygningslængde og bygningsbredde opmåles ved udvendige mål

3) Frem + retur

 

Rørlængderne for de enkelte rørstrækninger opgøres inklusive tillæg i form af ”ækvivalente rørlængder”.

De ækvivalente rørlængder er følgende:

Ækvivalente rørlængder for ventiler, flanger og pumper
Ventil 0,5 m
Ventil med flange 1,5 m
Pumpe 2,0 m